Mlazovi Vremena - izložba u Muzeju grada Zenice

Izložba Exhibition
"Mlazovi Vremena"
Muzej Grada Zenice
14.01 - 14.02.2011

Umjetnici: Nelisa Baždar, Sanel Botić, Admira Bradarić, Ante Brkić, Nela Hasanbegović, Snježana Idrizović, Kemal Konaković, Jelena Korencić, Jasmin Kukavica, Fikret Libovac, Salim Obralić, Daniel Premec, Sonja Radan, Eldar Sejdić, Maja Skenderović, Ira Skopljak, Mustafa Skopljak, Bojan Stojčić, Azra Subašić, Samir Sučeska, Roman Sulejmanpasić, Darko Šobot, Adi Šošić

Program: Ahmed Burić, Gina Landor

Kustos Curator: Zlatan Smajlović
http://www.eventum.ba/kultura/kultura/mlazovi-vremena.html